post@lilleskagen.no

Lilleskagenhage logo

Personvern

1. Registrering

For å ta del i fordelene tjenesten gir deg må du registrere deg som kunde, gi ditt samtykke til behandling av personopplysninger og akseptere avtalevilkårene

Avtaleparter er Lilleskagen AS, Lilleskagveien 47, 3148 Hvasser og den personen som er registrert som kunde. Lilleskagen AS er eier av Hageredskaper.no

For å handle i nettbutikken må du være fylt 18 år.

Du er selv ansvarlig for at de opplysningene du gir oss ved registrering av kundeforholdet er korrekte og utfyllende.

 

2. Personvern og samtykke

2.1.   Dataansvarlig

Ansvarlig for kundedata er daglig leder for Lilleskagen AS

2.2.   Samtykke til bruk av personlige data

Registrering og behandling av opplysninger om deg, ditt kundeforhold og transaksjonsdata er nødvendig for å kunne gjennomføre handelen med deg. Vi innhenter derfor ditt samtykke til å behandle nødvendige personopplysninger når du registrerer deg som kunde.

Det er frivillig å gi samtykke til behandling av personopplysninger. Du kan når som helst trekke tilbake dette samtykket.

2.3.   Oppbevaringstid

Vi lagrer ikke opplysninger om deg lengre enn det som nødvendig. Vi følger datatilsynets regler for sletting og anonymisering av kundedata hvis du ber om det.

2.4.   Underleverandører 

Vi benytter underleverandører for å gjennomføre tjenesten, herunder teknisk support for nettbutikken, samt hosting.

Lilleskagen AS er ansvarlig for all databehandling utført av underleverandører.

2.5.   Retten til innsyn og endring av personlig data

Du har krav på innsyn i de opplysningene vi har om deg. Du kan også be om at vi korrigerer eventuelle feil og mangler.

Slike henvendelser rettes til post@lilleskagen.no eller mobil: 95946622

2.6.   Datasikkerhet

Vi er opptatt av ditt personvern, og har derfor gjennomført tiltak som sikrer tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av personopplysninger.

Med unntak av utlevering til databehandlere vil vi verken dele, leie ut eller selge opplysninger som kan knyttes til deg som person til tredjeparter.

3. Kommunikasjon mellom oss og kundene

Som kunde vil du motta markedskommunikasjon og produktinformasjon, herunder:

Bekreftelse på registrering og kjøp.

Kampanjekommunikasjon, for eksempel nyhetsbrev, spesielle tilbud og invitasjoner til events.

Vi vil kunne bruke både e-post, SMS, telefon, ordinær post til å kommunisere med kunder.

Fra tid til annen vil vi kommunisere gjennom sosiale mediekanaler som f.eks. Facebook og Instagram. Bruk av disse tjenestene reguleres ikke i denne avtalen, men av de særskilte vilkårene for den tjenesten det gjelder.

 

4. Avtaleendringer

Lilleskagen AS og våre underleverandører forbeholder seg retten til å gjøre forbedringer og/eller endringer i tjenesten og avtalevilkår. Dette omfatter retten til å legge ned, midlertidig eller permanent, hele eller deler av tjenesten uten foregående varsel.

Lilleskagen AS har rett til å slette din profil og heve avtalen dersom du bryter vilkårene i denne avtalen.

 

5. Om avslutning

Avtalen løper inntil den sies opp av en av avtalepartene.

Du kan når som helst si opp ditt kundeforhold. Slik oppsigelse skal sendes til post@hageredskaper.no eller post@lilleskagen.no

 

6. Kontakt

Det skal være enkelt å komme i kontakt med oss. Send en e-post til  post@hageredskaper.no eller post@lilleskagen.no  eller ring mobil 95946622 dersom du har spørsmål om ditt kundeforhold eller trenger hjelp.